Kontakt Vestnorsk Brunnboring AS

Har du spørsmål til oss?

Gi oss en lyd, så svarer vi snarest!

Kontakt

KONTORTID ALLE HVERDAGER

kl. 07.30-15.30

Kontakte oss utenfor kontortid?

Ved f.eks. feil på pumpeanlegg.

Kontaktpersoner

Helge Sæterstøl

Styreleder og hovedaksjonær

Ansatt siden 1971
Mobil: 98 28 64 55
Epost: helge.seterstol@gmail.com
Priser: anbud innenfor spunt, peling og horisontalboring.

Yngve Sæterstøl

Daglig leder

Ansatt siden 1997
Mobil: 98 28 64 58
Epost: yngve@brunnboring.no
Priser: anbud innenfor spunt, peling og horisontalboring

Lars Ramstad

Avdelingsleder energiboring

Ansatt siden 2015
Mobil: 40 45 20 22
Epost: lars@brunnboring.no
Priser: anbud innenfor innenfor Energi boring.

Inge Øvretveit

Avdelingsleder pumpeavdeling og trykking av borehull

Ansatt siden 1985
Mobil: 98 28 64 65
Epost: inge@brunnboring.no
Priser og utfører installasjoner pumpeanlegg og trykking borehull.
Synfaring brønnboring

Steinar Erstad

Leder administrasjon og økonomi

Ansatt siden 2005
Mobil: 98 28 64 74
Epost: steinar@brunnboring.no

Håvard Skutle

Ingeniør | Avdelingsleder/prosjektleder Spesialboring

Ansatt siden 2019
Mobil: 92 26 28 24
Epost: havard@brunnboring.no
Priser anbud innenfor spunt, peling og horisontalboring

Andreas Toft

Prosjektleder Spesialboring

Ansatt siden 2019
Mobil: 45 20 70 58
Epost: andreas@brunnboring.no
Priser anbud innenfor spunt, peling og horisontalboring

Trond Aasgard

Avdelingsleder brønnboring

Ansatt frå 2022 (26 års erfaring fra Brønn og Spesialboring)
Mobil: 95 24 47 07
Epost: trond@brunnboring.no
Priser brønnboringer og tar befaringer

Siri Erstad

Administrasjon og økonomi

Ansatt frå 2022
Mobil: 911 88 376
Epost: siri@brunnboring.no