Om Vestnorsk Brønnboring

Det er med stolthet vi kan kalle oss landets eldste brønnboringsbedrift.
Gjennom mange år har vi utviklet både kompetanse og tjenestetilbudet i tråd med utviklingen og behovene i markedet. Vi har i dag opparbeidet en unik posisjon innenfor boring og fundamentering.

Vestnorsk Brønnboring As er norges eldste brønnborerfirma. Siden 1950 har vi opparbeidet en unik kompetanse og erfaring innenfor boring og fundamentering. Vi er en naturlig samarbeidspartner for både privatpersoner og forskjellige bedrifter innenfor bygg og anlegg. Vi er i dag 29 ansatte med bred kompetanse og med stort fokus på god og seriøs service av våre kunder.

VÅR HISTORIE

1950

Vestnorsk Brønnboring ble stiftet den 25. oktober i 1950, og hadde som hovedoppgave å bore etter vann for husholdning, gardsbruk samt vannverk i kommunal og privat regi. De 4 som startet selskapet var Johannes Husdal, Einar Husdal, Sigmund Husdal og Ivar Nesset. Forretninsadresse var Nyborg i Åsane, og arbeidsområde var hele Vestlandet. Arbeidsutstyr var linestøtmaskin, som på en god og lang dag kunne bore opp til 3 meter for dagen.

1968

I 18 år var dette utstyret frem til ca.1968 da det ble innført luftdrevne boremaskiner. Dette medførte at en nå kunne bore opp til 40 meter på en god dag. Der det tidligere tok 5-6 uker å bore en brønn tok det nå ca.1 uke.

1974

Fra 1974 tok vi i bruk større kompressorer opp til 12 bar arbeidstrykk. Dette gjorde arbeidet både lettere og raskere, og vi startet da opp med enkle gjennomboringer i fjell for kabler og ledninger.

1976-1980

Oppdrag med gjennomboringer og horisontalboringer øker på, og i takt med utvikling på luftkompressorer kunne vi ta på oss større og lengre borehull. Bl.a. boret vi 40 stk. 6,5 tomms kabelhull til Haglsundbroen mellom Knarvik og Flatøy.

1980 åra

Vi gikk til anskaffelse av bedre måleutstyr for å få presise gjennomboringer og forbedre oss på treffpunkt i utslag. Fra nå av var det kun investert i høytrykk kompressorer, og gjennomboringene ble større og lengre. I 1981 flyttet vi til Leiknes i Lindås, hvor vi ble til 1986 da vi fikk for liten plass til virksomheten vår. Vi fikk da leie lokaler på Høyland i Lindås. Utover 80 tallet måtte vi og øke arbeidstokken med flere ansatte. I 1986 kjøpte vi vår første NEMEK borerigg med elektrisk styrt kontrollpanel. I 1987 bygde vi opp en trykkebil for trykking og spyling av borehull. Av større oppdrag i denne perioden kan vi nevne utbyggingen ved Sture terminalen i Øygarden i slutten av perioden.

1990 åra

I 1994 fikk vi kjøpe lokalene vi leide, og i 1999 bygde vi påbygg for kontor og kantine/møterom. Utover 90 åra utvidet vi arbeidsområdet vårt med fundamentering av bygg, boring av grusbrønner, samt miljøbrønner for kartlegging av forurenset grunn. Vi hadde flere store oppdrag på Mongstad og Kollsnes, samt brannøvingsfeltet på Haakonsvern. Vi fundamenterte parkeringshuset på Flesland, og hadde pelearbeidet ved ombygging av Bystasjonen i Bergen. I tillegg hadde vi et stort peleoppdrag til Paal Kahrs sitt nybygg i Nordåsdalen.

2000

Det er hele tiden fokus på fornyelse av rigger og kompressorer for å følge tidens utvikling. Arbeidsmengden øker ytterligere, og ifra 2000 til i dag har vi doblet antall ansatte fra 12 til 25 stk. Utover 2000 åra ble det en kraftig økning i boring av energibrønner til varmepumpe, og større og større brønnparker ble etablert for hotell, skolebygg, sykehus, barnehager, næringsbygg og boligblokker. I tillegg har det vært stor vekst i oppdrag innenfor spunt og peling, både i antall og størrelse. Med 2 minirigger har vi og tatt på oss flere spesialoppdrag siste årene. Til disse oppdragene har vi mannskap som elsker utfordringene og har stor fokus på løsninger. Siste årene har vi hatt ytterligere oppgradering på maskiner og utstyr, og vi har og fornyet oss på måleutstyr for styrt boring. I 2020 ble det kjøpt 2 nye kompressorer som kan gå på biodiesel for å redusere forurensing. I tillegg er det kjøpt inn lukkede sedimenteringscontainere til borkaks for å redusere støv og tilgrising av boreplass. I 2021 investerte vi i ny trykkebil som var tilpasset dagens arbeidssituasjon og krav. I 2020 ble vi godkjent som læringsbedrift i brønn og spesialboringsfaget, og vi har uteksaminert 1 person for fagbrev og 5 stykker til som er klar for fagbrev i 2021. I tillegg får vi vår første lærling fra høsten 2021

2022

Fra 2022 fikk vi med oss 5 erfarne medarbeidere fra Brønn & Spesialboring AS. Gjennomsnittlig realkompetanse er over 15 år i bransjen. 2 av våre nye medarbeidere hadde med fagbrev innenfor det nye faget Brønnboring, samt at 2 til er i gang med fagbrevet og forventet ferdig i løpet av 2022.