Boring etter vann

Boring etter vann

Boring til forskjellige formål

Vi borer brønner til forskjellige formål:

Hus, hytte, gårdsbruk – samt store og små vannverk.  

Når en vurderer brønnboring er det bare å ta kontakt med oss på telefon eller e-post for spørsmål og eventuell bestilling. Vi tar da først mot bestilling på befaring, og etter en befaring sender vi ut priseksempel for aksept.

Ved aksept blir en sett opp på en bestillingsliste som blir tatt fortløpende. Dersom flere brønner i samme område vurderes det om de blir tatt samtidig. Dette vil alltid avhenge av våre ventelister.

Vinter

Vi borer hele vinteren så sant det ikke er for mye snø og is som hindrer fremkommeligheten. Da må vi prioritere boreplasser som er tilgjengelige. Ett borehull kan ta 1-3 dager å bore, avhengig av fjell det skal bores i, og forutsatt at maskiner og utstyr fungerer normalt. Etter boring kommer våre folk fra pumpeavdelingen og monterer pumpe.

Vi henstiller våre kunder å ikke lage grøft der boreplassen skal være, før etter at vi er ferdig med boringen. Dette er fordi det blir tungt for boremannskap å stå i en grøft å arbeide.

God informasjon kan du få på Norges Geologiske Undersøkelsers (NGU) hjemmeside her