Energiboring

Energiboring

Energibrønner

Vi har lang erfaring i boring av energibrønner både til enkelthusholdninger og større energibrønnparker.

Varmeuttak basert på energi fra borehull er av mange ansett som den mest effektive teknologien for å oppnå miljøvennlig og energisparende oppvarming og kjøling.

Borehullslengde varier avhengig av størrelse på varmepumpeanlegg og areal som skal oppvarmes. I tillegg blir det hensyntatt hvilken klimasone vi tilhører.

Montering

Vi utfører alt fra boring til montering av kollektorer i borehull, fylling av væske, trykkprøving før og etter montering osv.

På større anlegg utfører vi kollektormontering i grøft, og overnevnte arbeid mm, til og med eventuell samlekum.

Vi har egen rigg for termisk responstesting (TRT).  Med en slik rigg tester vi energibrønnens varmeoverføring i borehullet.

Kilfrost GEO

Kilfrost GEO er et kjølemedium som er giftfritt, ikke brennbart, og som har bedre egenskaper​ for varmeopptak gjennom lav viskositet.