Trykking og spyling av borehull

Trykking og spyling av borehull

Tankbil og trykking

Dersom avtalt mengdegaranti ikke oppfylles blir det utført en form for trykking av borehullet. Det vil si at vi fører rør nedover i borehullet, og det første røret har en plugg i enden. Etter at pluggen er «blåst» opp og tetter hullet oppover blir det sett på vanntrykk under pluggen. Dette skal forhåpentligvis blåse rent bergsprekker for sand og leire, og vannet får fri tilsig.

Etterbehandling

Etter boring blir det utstedt et brønnskjema med opplysninger om brønnhullet. Skjema sendes Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) som er norges nasjonale fagmyndighet for kunnskap om grunnvann, og har ansvaret for den Nasjonale Grunnvannsdatabasen (GRANADA) Det er viktig å være klar over at det er grunneier/oppdragsgiver som må ta risikoen med vannkvaliteten.

For brønner i løsmasse se link til NGU.