Våre tjenester

Spuntvegger og stag

Fundamentering / peiling

Horisontalboring / gjennomboring

Minirigg

Trykking og spyling av borehull

Energiboring

Boring etter vann

Spesielle boreoppdrag